Bestuur

Bestuur

Voorzitter:
Gosse Kamminga

________________________________________________________________

Secretaresse:
Josephine Zeinstra,  info@manegeitbytling.nl

________________________________________________________________

Penningmeester:
Griet Visser, penningmeester@manegeitbytling.nl

________________________________________________________________

Onderhoudsploeg Manege:
Wybren Wijbenga, Andries Kamminga en Ype Hoekstra

________________________________________________________________

Wedstrijdcommissie Paarden & Pony’s:
Nynke Broersma
Klaaske Boorsma
Coby Weidenaar
Danique Boersma

____________________________________________________________

Coördinatie Lessen:                             Coördinatie Kantine

Sita Veenstra                                          Janke Kempenaar

tel mob: 06-10048686

__________________________________________________________ 

Activiteiten commissie:
Griet Visser,
Sita Broersma
Katrien Wijbenga
Gryte Schaafstal
Sisca van der Velde

activiteitenhsfitbytling@gmail.com

________________________________________________________________

Onderhoud website:
Sita Broersma, webmaster@manegeitbytling.nl

________________________________________________________________

Inleveren wedstrijdresultaten:

De sluitingstijd voor het inleveren van wedstrijdresultaten is zondagavond 18:00. Dit kan via mail: elzinga.geeske@gmail.com